Rekonstrukce nebo nová stavba domu?

12.05. 2014 • Domácnost 1330x

Uvažujete-li o novém bydlení, jistě Vás napadne, zda rekonstruovat starší dům, či jej zrovna zbourat a na jeho místo zbrusu nový dům. Samozřejmě to záleží na technickém stavu konkrétního domu. Pokud má dům dobré základy a je v relativně dobrém stavu, rozhodně se nevyplatí jej bourat.

Přestavba domu je docela omezující. Nemůžete si zvolit jak umístění místností, ani prakticky jejich velikost. To je dáno již předchozí stavbou. Menší úpravy jsou samozřejmě možné. Jednotlivé změny vyžadují schválení na stavebním úřadě. Je totiž dost možné, že přestavbu nepovolí, protože se například dům může nacházet v historickém centru nebo v oblasti CHKO. V tomto případě je vhodná porada s architektem, který bude přesně vědět, které úpravy jsou možné, a které nikoli. Přesné naplánování rekonstrukce či přestavby je důležitá. Plány domu by měly bát dobře rozpracovány. Není dobré na této položce šetřit, pak by se totiž mohlo stát, že dům je nerealizovatelný nebo Vám ho stavební úřad nemusí schválit. Mnohdy ani drahá přestavba nenaplní všechny představy majitelů. V takových případech je asi lepší variantou demolice domu a následné stavba nového domu. Konečné rozhodnuté by také mělo být ovlivněno tím, zda se jedná o dům s nějakou historickou, či duchovní hodnotou. Přestavba může být ale i taková, že nikdo nepozná, že se jedná o rekonstrukci.

K opravě či stavbě domu určitě využijte služby půjčovny lešení  Lešení MB.

Staré domy jsou postaveny ve stylu, který současné době nemusí odpovídat. Častým kamenem úrazu u starých vysokých domů je schodiště. Dříve se stavěly totiž široké dlouhé chodby a široká vysoká schodiště. Ty zbytečně zabírají místo. Navíc je nutné i na chodbě udržovat příjemnou teplotu, tím pádem se zvýší spotřeba. Navíc změna schodiště, či jeho zmenšení mnohdy není zrovna rozumné a ani realizovatelné řešení. Taková zásadní změna není mnohdy staticky možná. Stejně jako změnu polohy schodiště, tak i vybourání nových oken, případně dveří do nosných stěn je nutné řešit se statikem, který posoudí, zda je takový zákrok realizovatelný. Při každé větší přestavbě, ale také při stavbě nového domu, je lepší přítomnost architekta. Ten dokáže přesně určit změny, které jsou na domě možné, případně co je možné postavit, a co ne. Abyste si mohli nechat vypracovat potřebný plán domu, budete k tomu potřebovat všechny potřebné dokumenty týkající se jak pozemku, tak případně již postaveného domu. Budete muset si pochodit pár úřadů, které případné potřebné dokumenty a potvrzení vydají. Díky plánu se dokáže dopředu odhadnout i přibližná cena přestavby, či stavby. Takovýto projekt musí vytvořit odborník. Není možné, abyste si plány vytvořili sami, pokud samozřejmě nemáte příslušné vzdělání a oprávnění. Je dobré si nechat vypracovat opravdu kvalitní projekt. Investice se jistě vyplatí. Ihned na začátku je nutné si rozmyslet, zda se do rekonstrukce vůbec pouštět. Mnohdy totiž tato varianta může být více nákladnější a pracnější než stavba nového domu. Při rekonstrukci domu navíc můžete až během realizace zjistit nějaké nepříjemnosti a komplikace, se kterými jste předtím nepočítali. Dlouhodobá rekonstrukce ale může mít neblahé následky na samotnou stavbu. Zdlouhavá práce totiž ztrácí na své hodnotě.

Základy domu, svislé konstrukce a vodorovné konstrukce se počítají jako nosné konstrukce domu. Jsou-li porušeny, je nutné najít příčinu. Tyto příčiny je nutné odhalit a následně vyřešit. I obyčejné, na první pohled banální problémy, jako je trhlina v omítce, můžou znamenat vážnější problémy, jako je narušení celého nosného zdiva, což je již závažný statický problém. Z toho jistě vyplývá, že výměnou omítky se problém nevyřeší, ba naopak, omítka popraská znovu. Skutečný problém nastává tehdy, když se trhliny začnou zvětšovat. To začíná signalizovat to, že skutečně není něco v pořádku. Jakmile jsou narušeny základy nebo nosný systém domu, oprava je velmi nákladná a náročná. Pokud se ještě před přestavbou zjistí, že je nutná rekonstrukce i nosného zdiva, měla by se práce zaměřit právě na tento problém. Pokud naopak se žádný problém nepotvrdí, měla by se rekonstrukce snažit o tom, aby k žádnému následnému porušení nosného systému nedošlo. Důležité je i to, aby starší objekt dále nechátral a mohl sloužit novým majitelům ještě dostatečně dlouho. Starší domy jsou náchylné na vlhkost a s nimi spojenou plíseň. Na to je nutné myslet ihned od začátku. Vlhkost v domě může mít hned několik příčin. A to například zatékání střechou, vlhkost ze země nebo narušená izolace. A příčin může být i více, a proto je nutné odhalit tu, která ovlivňuje Váš dům. Následně je nutné příčinu odhalit, aby byl dům zase suchý.

Výrazným problémem u starších domů je dřevěná stropní konstrukce. To je nejčastější příčinou poruch starých domů postavených již na konci devatenáctého a začátkem dvacátého století. Pokud toto dřevo nasaje vlhkostí, není téměř možnost, jak ho nechat vyschnout, protože dřevo je uzavřeno ve stropní trámové konstrukci. Voda se do stropu dostává docela jednoduše přes díravou nebo špatně provedenou střechu. Další možností je prostřednictvím kanalizace, vodovodu nebo topení v případě, že bylo poroucháno. Vlhké dřevo v sobě skrývá jedno velké nebezpečí. Jedná se totiž o ideální prostředí pro houby, jako je dřevomorka. Jedná se o hnilobu. Tím pádem hrozí velké nebezpečí, že se trámy touto hnilobou nakazí a ztratí svou sílu. Za následek to může mít úplné zborcení stropu nebo jeho části, záleží na rozloze poškození.  Proto, kupujete-li starší dům, nechte si udělat posudek stropních trámů, v jakém stavu vlastně jsou. Abyste nekoupili dům, a nakonec zjistili, že je vlastně nepoužitelný. Trámy napadené dřevomorkou se nedají nijak zachránit. Nejlepší je, je prostě spálit. Jsou-li napadeny i jiné konstrukce, následuje stejný postup. Vše musí být zničeno asi do jednoho metru od napadeného místa. Výměna celého stropu je sice možná, ale stavebně velmi náročná. Strop je totiž poměrně důležitý, asi tak, jako obvodové konstrukce. Vrhnete-li se na výměnu stropu, je nutné celý dům zajistit, aby nedošlo k jeho demolici.

Většina domů má schodiště. Pohyb po schodech může být ale mnohdy velmi nebezpečný, zvláště pak pro malé děti, či naopak pro seniory, kterým pohyb činí značné problémy. Jednotlivé schody by měly být stejně velké a ve stejné výšce. Je to dáno kvůli plynulému pohybu po schodišti. Toto pravidlo se netýká schodů do sklepa či na půdu. Nedoporučuje se stavit příliš příkré schodiště, na kterém hrozí větší riziko pádu.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články
Nej online hry
Bubble Glee online hraRise of Atlantis online hraSara Super Spa online hraMahjong Alchemy online hraPersonal Shopper 2 online hraSnail Bob 2 online hraLady Gaga Celebrity Makeover online hra