Muzikoterapie - léčba hudbou

17.09. 2013 • Zajímavosti 1650x

Jednou tradičních metod, kterou používají terapeuti z celého světa, je zcela určitě muzikoterapie. Základem této terapie je, jak již sám název napovídá, hudba. Muzikoterapie patří mezi historicky doložené druhy léčebných metod, o čemž nás přesvědčují již samotné zmínky v bibli. Právě zde je popisováno to, že David byl schopen léčit prostřednictvím hudby deprese, jimiž trpěl král Saul. Jak v Egyptě, tak i v Řecku a dalších starověkých civilizacích byly velmi precizně propracované koncepce muzikoterapie, tedy formováním osobnosti prostřednictvím hudby. Aristoteles hovořil v období antiky o tom, že existuje katarze díky umění. Zcela nové koncepce muzikoterapie přišla na svět v 17. století. Její název tehdy zněl iatromusica a jejím základem bylo to, že díky hudbě se vypuzovaly jedovaté látky.

Novodobé pojetí muzikoterapie

Na konci 19. století nastoupila exaktní medicína a muzikoterapie byla v podstatě zavržena a označena jako určitý druh šarlatánství. Studie o vlivu hudby na lidské zdraví se začaly objevovat pouze sporadicky. Kolem druhé světové války ovšem vyšly na světlo světa koncepce, které se opíraly zejména o psychoanalýzu Sigmunda Freuda. Tyto studie pocházely zejména ze Spojených států amerických a začaly zasahovat do empirické klinické praxe. Velmi důležité bylo zcela jistě založení muzikoterapeutického institutu ve Švédsku Alexisem Pontvikem. Všechno přitom vycházelo zejména z Jungova pojetí psychoanalýzy. Nejnovější výzkumy hovoří hlavně o tom, že hudba má například velký vliv na výsledky holotropního dýchání.

Léčebné působení hudby

Hudba je schopna ovlivnit hned několik vegetativních funkcí. Na mysli máme především rytmus srdce, krevní tlak a také dýchací soustavu. Velmi důležitou roli hraje hudba při zmírnění anebo odstranění některých nepříjemných stavů. Na mysli máme zejména bolest, úzkost a také strach. Ideální je vliv hudby zejména při různých chirurgických zákrocích. Příkladem budiž třeba zákroky v oblasti klasické chirurgie anebo stomatochirurgie. Velmi dobré je použití hudby také v různých poinfarktových stavech a či některých vleklých chorob. Důležitou roli hraje hudba i v psychoterapii, kde se jejím prostřednictvím léčí například komunikace anebo schopnost přizpůsobení se. Mnohdy je to právě hudba, která umožní porozumění určitým věcem. Využívat je možné hned několik metod muzikoterapie, kterými jsou například racionální metoda, sugestivní metoda anebo tréninková metoda. Mnohdy se k muzikoterapii používají jen některé jednoduché zvukové podněty. Na mysli máme například hru na triangl anebo zvuk zvonů. Jakousi klasikou je také hlasová terapie, tedy léčebné možnosti, které nabízí zpěv.

Hudba léčí

Hudba určená k muzikoterapii není vybírána podle nějakých předem stanovených estetických zásad. Obsahová stránka hudebního projevu není v tomto případě až tolik rozhodující záležitostí. Velmi důležitá je zejména schopnost hudby působit naprosto bezprostředním dojmem. Velmi důležitá je v tomto ohledu fantazie a prožitek. Díky prožitku je právě muzikoterapie velmi vyhledávaná. Ze skladeb vhodných k muzikoterapii jsou nejčastěji využívány různé skladby vážné hudby. Jakousi klasickou jsou v tomto ohledu úryvky z děl Beethovena, Chopina anebo Čajkovského a dalších. Škola Pontvika zásadně prosazuje zejména bachovskou polyfonii. Hodně zajímavou volbou jsou zejména různé lidové tance a také etnická hudba. Není ovšem problém použít klidně i jiný typ hudby, jako je třeba rocková hudba anebo jiné modernější styly hudby. Velmi důležitou roli hraje jednoznačně rytmus. Mimo rockové hudby je také nutné poukázat na hudbu orchestrální a také komorní hudbu. Záleží hlavně na konkrétním využití na daných případech.

Hudební improvizace

Velmi zajímavou volbou je zcela určitě hudební improvizace. Často není zapotřebí klidně ani předem připravená hudba. Hudební improvizace by měla být základem každého kvalitního muzikoterapeuta. Hudební improvizace může vyvolat velmi kladné reakce u klientů. Muzikoterapeut vytváří příznivé prostředí, které je ideální k tomu, aby byly vyléčeny různé nepříjemné neduhy. Improvizace má jak terapeutické, tak i diagnostické využití. Improvizace může být v oblasti muzikoterapie jak připravená, tak i opravdu úplně spontánní. Velmi zajímavou volbou je hudební improvizace volená jako projektivní technika. Hudební nástroj je skvělým výrazovým prostředkem, který zastupuje jakési hráčovo alter ego. Klient konkrétního muzikoterapeuta je schopen velmi dobře díky hudbě vyjádřit své pocity právě prostřednictvím hudby mnohem lépe, než je tomu u vyjádření pocitů slovy. Komunikace může klidně probíhat na neverbální úrovni. Možné je také použít klidně i různé videozáznamy anebo jiné audiovizuální technika. 

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články
Nej online hry
Bubble Glee online hraRise of Atlantis online hraSara Super Spa online hraMahjong Alchemy online hraSnail Bob 2 online hraPersonal Shopper 2 online hraLady Gaga Celebrity Makeover online hra