Jak se léčit pomocí Reiki?

17.10. 2013 • Zdraví 2130x

Možná se právě ptáte, jakou léčebnou metodu mám vlastně na mysli. Možná již o Reiki nějaké povědomí máte. Ať tak či tak, pokud se začtete do následujících řádků, dozvíte se možná mnoho nových informací, které třeba ještě rádi využijete.

Co je to Reiki

Reiki, to je metoda spirituálního léčení a uzdravování, která tkví v přikládání rukou na nebo nad postižená místa pacienta. Pokud jste typ člověka, co na zázraky nevěří a svoje zdraví a tělo raději svěřuje vědecké medicíně, následující řádky nejspíše nebudou určeny pro vás. Je nepopiratelné, že člověk, který v zázrak uzdravení bez požití jakékoli medicíny ani za mák nevěří, pak touto technikou nemůže zdraví dosáhnout. I když by se léčitel snad snažil takového pacienta ošetřit, ucítí z něj negaci, pomyslný energetický štít, který nedovolí, aby léčení úspěšně proniklo tam, kam má. A také z etického hlediska není vhodné, aby se léčitel oplývající schopností léčivou energii vesmíru svým prostřednictvím předávat dál, pokoušel používat její moc na cíl, který s tím nesouhlasí.

Pojďme ale pěkně po pořádku – od začátku až k hlubším informacím. Doufám, že tyto řádky již čtou jen lidé s myslí otevřenou alternativním způsobům uzdravování. Reiki je složenina dvou slov, totiž „rei“ (vesmírný/univerzální) a „ki“ (životní energie). Jde tedy o univerzální vesmírnou energii, která proudí skrze léčitelovy ruce do těla pacienta. Hned v počátcích je nutno upozornit, že léčitel není nějakou zázračnou figurkou vyslanou za Zemi samotným univerzem, ale je pouhým pomyslným kanálem usměrňujícím tok energie tam, kam si to přeje. Léčitel léčivou energii nevytváří, pouze ji přijímá z vesmíru a svým prostřednictvím předává dále. Něco jako sebe-pýcha, hrdost na své schopnosti a podobně je absolutně mimo kategorii! A pokud snad nějakého takového rádoby léčitele znáte, honem od něj ruce pryč. Dobrý léčitel musí mít srdce otevřené, mysl čistou a hlavně by pak měl oplývat pokorou vůči Vesmíru, který mu tuto praktiku celou umožňuje. Nejde také o žádný druh náboženství ani zvláštní filosofie. Mistr či žák Reiki může být ateista stejně jako věřící. Záleží, jakým způsobem svůj postoj vůči Reiki energii zformuje. Znám ateisty, kteří věří na Vesmír, osud, karmu a podobně, stejně jako křesťany, kteří moc Reiki plně schvalují, avšak původ této energie odvozují od Krista a jeho nadpřirozených schopností.

Ačkoli se u nás v České republice s tímto typem léčby teprve seznamujeme, způsob tohoto přírodního léčitelství je starý několik tisíc let. A proč byl pro nás tak dlouho neznámý? Protože jej pro „náš svět“ ke konci 19. století znovuobjevil Dr. Mikao Usui - dle jména je jistě zřetelné, že to byl Japonec. Z Japonska se poté tato léčebná praktika rozšířila na Havaj, do Spojených států i do Evropy. U nás v České republice se Reiki objevilo až v 90. letech 20. století, širšího rozšíření se pak dočkalo zejména po roce 2000.

V čem spočívá léčba Reiki

Princip léčby je ve své podstatě velmi jednoduchý. Jak už jsme si řekli, mistr či žák Reiki přijímá životodárnou energii z Vesmíru. Jeho tělo funguje jako kanál pro průchod a usměrnění energie, která se k pacientovi dostává skrze jeho ruce. Tato vesmírná energie je velmi inteligentní a dostává se právě tam, kde cítí, že je jí nejvíce potřeba. Dojde tam, kam má, a to v míře takové, v jaké je to nutné. Není se proto třeba ničeho obávat. Reiki energií se nedá člověku nijak ublížit nebo předávkovat, ona sama ve spolupráci s aurou vašeho těla pozná, kdy již jí byl načerpán dostatek. Léčitel se při procesu léčení může a nemusí přímo dotýkat těla pacienta. Pokud tak činí, není to nutností, ale někdy je to pacientovi či léčiteli tak příjemnější. Léčitel poslouchá svoji intuici a pacient, pokud nemá k pokládání rukou výhrady (či se neléčí zrovna ta oblast těla, kde by osahávání nebylo vhodné) se může cítit lépe, když na sobě dotek cítí. Během kúry je totiž zpravidla požádán o to, aby měl zavřené oči. Jednak z důvodu lepšího uvědomování si vlastního těla, od kterého vás nerozptylují zrakové vjemy, jednak z toho důvodu, že i léčitel se může více uvolnit a nebude znepokojen zkoumavými pohledy pacienta.

Dokonce je možné Reiki energii posílat i na dálku. Vždy ale platí zásada, že takto léčený by o tom měl vědět. Domluvit si s léčitelem čas léčby a naopak jemu sdělit, kde se budete v danou hodinu zrovna nacházet, by mělo být základem. Nikdy totiž nevíte, jak bude vaše tělo coby tělo pacienta na otevřený tok léčebné energie reagovat. Nápor energie a celková vzpruha organismu může být tak rychlá a tak nečekaná, že by se vám mohla například zatočit hlava. A co si budeme povídat, zkrátka jsou situace, kdy se to rozhodně nehodí (například při řízení automobilu, na společenské události a podobně). Na pacienta to pak také klade zodpovědnost, a to, aby v určený čas skutečně zajistil, že energie přijde vhod. Například když se položí na postel nebo na pohovku a nejlépe, když se nebude věnovat ani žádné činnosti. Přesto však vřele doporučuji osobní návštěvu léčitele. Kontakt s ním pro vás může být v mnohém stěžejní. Ihned se dozvíte, kde se mu na vašem těle a jeho energetickém obale (auře) něco nepozdává, co cítil při léčení jednotlivých částí organismu a podobně. Může s vámi i na živo probrat aktuální životní situaci, vaši životosprávu a podobně. Posílání na dálku je pak vhodné zejména pro osoby, co nejsou v takovém stavu, aby na osobní setkání mohli dorazit (například staří lidé, lidé uvázaní na lůžko, lidé po autohavárii nebo akutním případu po převozu do nemocnice a podobně).

Reiki energie funguje na velmi jemném principu. Proniká totiž do aury (energetického obalu) člověka a vybarvuje ji z tmavých barev do zářivých. Tmavá barva je vždy příznakem problému, a to ať již fyzického, nebo psychického. Černá barva v auře pak již značí velmi závažný případ! Reiki léčí fyzické i psychické disharmonie v těle i mysli člověka, které v sobě každý nějaké nosíme, načež nám navrací náš přirozený zdravý stav.

Rozhodně však nejde o zázračnou metodu, kterou stačí jednou navštívit a budete zdraví. Iluze, že se naráz a bez vlastního přičinění zbavíte třeba zánětu slepého střeva, je přesvědčení, které jako stoupenec Reiki zásadně nesmíte zaujímat! Jde totiž o postupné rozpouštění fyzické bolesti i psychických blokád, které za původem nemoci stojí. Zvlášť pokud jde o chronické problémy, bude léčba zákonitě dlouhodobější. Léčba navíc vyžaduje také od pacienta jisté úsilí a ochotu se léčit, což v sobě obnáší například nutnost upravit po terapii svůj životní styl, jídelníček, běžné návyky a podobně.

Přesto každá podstoupená terapie přináší pacientovi pocit veliké úlevy a štěstí, protože stav v těle byl v průběhu terapie vyladěn do naprosto zdravého. Je pak již jen na pacientovi, jestli si ho dovede podržet. Tělo nemocného má totiž tendence navracet se po terapii zase ke svému normálu, a proto jestli ve svém životě nic nezměníte, nebudou vám Reiki terapie ničím víc než jednorázovou „ampulkou euforie“. Pevně však věřím, že člověk, který chce Reiki podstoupit, již má svůj život a svou pevnou vůli dostatečně zvládnutou na to, aby měl chuť na sobě nějak zapracovat.

Reiki - 7 základních čaker

Reiki energie pracuje s tělem coby s komplexem 7 základních, hlavních čaker a ostatních, vedlejších. Čakra, neboli kolo, reprezentuje střed energetického víru, který máme každý z nás na těle. Pokud tento pojem slyšíte úplně poprvé, možná pro vás bude těžké ihned pochopit, o co jde. Dovolím si tedy mírně polopatický výklad, který nemá za úkol nic více než objasnit tento pojem. Na těle máme 7 čaker, první, základní dlí v oblasti pánve, druhá je hned nad ní, okolo oblasti spodní strany břicha. Třetí je v místě solaru plexu, aneb solárního pletence. Ten je k nalezení tam, kde končí hrudní kost. Čtvrtá čakra sídlí uprostřed hrudi, přesně tam, kde by bylo srdce, kdyby se nenacházelo po levé straně. Pátou čakru máme v oblasti hrdla, šestou mezi obočím (říká se jí „třetí oko“, toto sousloví jste asi již slyšeli) a poslední, sedmou na temeni hlavy. Každá čakra ovládá po energetické stránce jiné složky organismu, a tak tam, kde máte problém na duchovní úrovni, budete mít zákonitě i problém fyzický. Jako příklad lze uvést třeba člověka, který s velkou trémou vystupuje před ostatními lidmi, když má přednést nějaký proslov nebo řeč. Takový člověk má psychickou blokádu na páté čakře, která je s komunikací a hrdlem pevně spjata. Psychický problém pak zapříčiňuje to, že daný jedinec má velmi často problémy s hlasem, kašle, chraptí, ztrácí hlas a podobně. Na druhou stranu pak osoba, která si prošla například nepříjemnou sexuální událostí přenáší svůj fyzický problém do psychické stránky, která se odrazí zase na funkci čakry. V případě sexuálních problémů se jedná o čakru číslo dvě. Každá čakra vyzařuje jinou barvu a jedná se vlastně o energetický neustále se kolem dokola otáčející kornout se základnou v našem těle. Cílem je, aby všechny čakry pulzovaly čistou barvou a točily se pravidelně. Teorií o čakrách je velmi mnoho a spíše by se hodilo je studovat v samostatném článku. Zde u Reiki jsem je zmínila skutečně jen na okraj, protože pacient, který se na Reiki terapii vypraví, určitě něco o čakrách z úst léčitele uslyší.

Nyní je ten pravý čas na to, abyste byli seznámeni i s tím, že Reiki nemusíte podstoupit jen coby pacient. V dnešní době existuje spousta středisek zaměřených na esoteriku a mystiku, která Reiki vyučují. Jedná se však o velkou investici, jelikož za jeden kurz zaplatíte od 800 do 2 000 korun. Proto vás vyzývám k obezřetnosti, komu své peníze v dobré víře svěříte do rukou. Šarlatánů se u nás vyrojilo jako hub po dešti, a proto je velmi žádané zjistit si předem od lidí, známých, nebo z internetových diskuzí, kam jít. Není nic horšího než podvést duchovno, Vesmír, něco, čemu věříte a nakonec na to ještě doplatíte. Za kurzem výuky Reiki se vyplatí i zajet do sousedního města, pokud nebudete s nabídkou ve vašem městě plně spokojeni.

Tři stupně Reiki

Reiki má tři stupně, I., II. a III. Přičemž mnoho léčitelů aneb mistrů Reku třetí, mistrovský, stupeň rozdělilo do dvou kategorií. Mistr-žák a Mistr-učitel. Určitě to má své opodstatnění, neboť se nelze něco naučit hned tak, abyste to mohli předávat lidem. Vydat se cestou Reiki neznamená sledovat vidinu rychlého růstu a následného těžení peněz z toho, že umíte léčit. Ti, co k Reiki takto přistupují, by si měli hluboce sáhnout do svědomí. Každý stupeň Reiki byste se měli učit zhruba po roční pauze, abyste se naučili dobře svoji nabytou schopnost využívat a předávat. Reiki I. stupně vám otevře možnost stát se energetickým kanálem, jakým je váš Reiki mistr. Ten totiž provede takzvané zasvěcení, tedy otevření vás vůči energii z kosmu. Na kurzu Reiki II. stupně se naučíte již zmíněné posílání energie na dálku díky tomu, že se naučíte posvátné symboly. III. stupeň vám otevře další možnosti a na stupni Mistr-učitel se již naplno naučíte to, jak léčit vlastní pacienty a jak zasvěcovat další lidi. Řada léčitelů ale odmítá tento stupeň již vyučovat. Někdo v tom vidí chuť nezveličovat si konkurenci, někdo to, že ne každý člověk by měl mít právo považovat se za léčitele a brát si na svědomí osudy dalších lidí. Mistr by měl být osobou velmi duchovně na výši, osvobozenou od všedních závislostí, negativních emocí, nekvalitního stravování, zlozvyků a podobně. Není to nikde psáno ani na to neexistuje platný zákon, jde ale o osobní přehodnocení svých životních postojů a myšlenek.

Závěrem je ještě třeba seznámit vás s tím, že energii z vesmíru nemusíte používat jen na lidi. Stejně tak dobře udělá zvířatům nebo rostlinám. Tuto pozitivní sílu lze směřovat i na nejrůznější situace, jako například na závěrečné zkoušky, průběh porodu, těžký životní úkol a podobně. Můžete si také vylepšit a vyladit své jídlo před tím, než jej pozřete. Můžete nabít energií nejrůznější předměty (například polodrahokamy), které v sobě energii na nějakou dobu uchovají. Ačkoli existuje na trhu knih mnoho příruček a rádců pro stoupence Reiki, musím razit názor, že jde o věc velmi intuitivní. Takto živou a blahodárnou energii z vesmíru zkrátka nelze svázat nějakými poučkami uvedenými v knihách. Sama energie má v sobě tolik živosti a tolik svobody, že sami za pomoci intuice odtušíte, co se po vašich rukou chce.

O Reiki by se dalo napsat daleko více. Na závěr tohoto článku si však myslím, že dokud tuto praktiku jednou nevyzkoušíte na vlastním těle, bude pro vás pořád jen abstraktním pojmem. Proto doufám, že i vy podlehnete kráse a jednoduchosti Reiki a že vaše první seznámení s ním proběhne u léčitele, který je v dané oblasti zkušeným odborníkem.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články
Nej online hry
Bubble Glee online hraRise of Atlantis online hraSara Super Spa online hraMahjong Alchemy online hraPersonal Shopper 2 online hraSnail Bob 2 online hraLady Gaga Celebrity Makeover online hra