Jak poznat závislost na internetu

09.09. 2013 • Zajímavosti 1474x

Internetová síť není pouze skvělým místem, kde najít informace, či kanálem, s jehož pomocí dnes lze celodenně komunikovat s přáteli z různých končin světa. Psychologové rovněž varují, že pro mnoho lidí může být internet též zdrojem ohrožení. Dlouhá doba strávená na internetu může klidně být branou do nebezpečného světa závislosti. A nejvíce ohroženou skupinou při závislosti na internetu bývají ti nejmladší.

Problému závislosti na internetu se věnují odborníci z adiktologických pracovišť, kteří zdůrazňují, že závislost na internetu, tedy tzv. netolismus, mírou svého rizika dalece zaostává za nebezpečím spojeným s konzumací alkoholu či drog. Zároveň však dodávají, že přehnané zlehčování tohoto typu závislosti též není vhodné. Podle psychologických výzkumů závislost na internetu ohrožuje téměř čtvrtinu populace ve věkové kategorii mezi dvanácti až patnácti lety. Tato kategorie dětí se tedy dá označit za úplně nejohroženější.

Jak se vlastně dá určit, že závislostí na internetu může být ohroženo právě naše dítě? Odpověď na tuto otázku není vůbec složitá, jak by se dalo čekat. Stačí si uvědomit, že naše děti na internetu tráví dlouhé hodiny, u PC vysedávají dlouho do noci a postupem času ztrácejí zájem o většinu svých dřívějších hobby. Jestliže se pak nemohou z nějakého důvodu dostat k počítači, internetu či aplikaci, začnou se chovat nervózně, podrážděně nebo se jim dokonce nedaří soustředit na další činnosti.

Psychologové v této souvislosti tvrdí, že v mnohých případech se jedná o problémy spojené s kratšími časovými úseky, kdy po několika měsících či půl roce samy odezní. Děti se poté znovu vrátí ke svému dřívějšímu stylu života. Spolu s tím též platí, že netolismus se ve většině případů netýká celého internetu, ale spíše se jedná o problém s užíváním některých konkrétních aplikací.

Jestliže osoba postižená tímto typem problémů nedokáže svým oblíbeným způsobem na internetu strávit pro ni dostatečný časový úsek, její reakce mohou být příliš impulzivní, nebo v krajních případech dokonce agresivní. Důležité je zde hlavně to, že jakmile se dítě k internetu vrátí, obtíže samy zmizí či se alespoň zmenší jejich rozsah. A jak vlastně v současnosti vypadají nejrizikovější zdroje internetového obsahu? Ve většině případů se jedná o internetové online hry, sociální sítě nebo dokonce pornografické stránky.

Nejčastěji se v praxi se závislostí na internetu potýká věková kategorie v rozmezí 12-15 let. V ní poté hlavně těch, kdo se zdají být příliš uzavření a samotářští. Problematickou skupinou jsou ti, kteří těžko navazují přátelství a jiné sociální kontakty. Právě z toho důvodu pro ně představuje život v internetovém prostředí mnohem větší lákadlo, než jak tomu je u běžné populace.

Když hledáme důvodu, odkud se berou příčiny silného tíhnutí k trávení valné většiny času na internetu, psychologové doporučují podívat se směrem k rodině. Právě v době raného dětství a vzorce výchovy v rodině jsou tím nejvíce určujícím. Přehnaně nároční a přísní rodiče mohou v potomkovi vzbudit pocit méněcennosti, od nichž poté děti uhýbají k virtuální komunikaci.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články
Nej online hry
Bubble Glee online hraRise of Atlantis online hraSara Super Spa online hraMahjong Alchemy online hraPersonal Shopper 2 online hraSnail Bob 2 online hraLady Gaga Celebrity Makeover online hra