Co musí obsahovat darovací smlouva?

15.05. 2015 • Zajímavosti 2426x

Máte v plánu cokoli někomu darovat, a nebo se jen chcete použít ohledně darovací smlouvy? Zajímá vás, o jaký dokument se jedná a co v něm musí být správně obsaženo? Tak jdeme na to.

Darovací smlouva – co to je?

Tato smlouva je typem jistiny, na jejímž základě osoba dárce přenechává něco obdarovanému. Nemusí jít jen o hmotné věci, ale také třeba slib. Jejím základním principem je bezúplatnost tohoto převodu. Jedná-li se o nemovitost, stává se tento převod platným poté, co je darovací smlouva vložena do katastru nemovitostí.

U nemovitých věcí musí být tato smlouva vždy písemná. U movitých věcí také v případě, že je uzavření smlouvy a převzetí věci samotné odděleno.

Tuto smlouvu upravuje § 628 Občanského zákoniků a k darovací smlouvě se dají připojit různé podmínky a pravidla. To pak znamená, že je smlouva platná pouze při splnění těchto podmínek obdarovanou osobou. Jedná se tedy o dar s věcným břemenem. V rámci takového daru obdarovaný souhlasí například s tím, že bude něco dělat, vykonávat, snášet – při darování nemovitosti třeba to, že dárce bude v nemovitosti bydlet apod.

Darovací smlouva je neplatná v případě, že podmínky dovolují plnění až po dárcově smrti.

Jaké jsou zákonné náležitosti darovací smlouvy?

Má-li být darovací smlouva platná v souladu se zákonem, musí obsahovat a splňovat následující:

Musí obsahovat specifikace dárce i obdarovaného. Uvádí se jméno, příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště.

Naprostým základem je samozřejmě naprosto přesné definování předmětu darování, které nedovoluje žádný jiný výklad. Darovací smlouva musí také obsahovat zřetelnou svobodnou vůli dárce, stejně jako ochotu obdarovaného konkrétní dar přijmout.

Jako každá smlouva obsahuje i smlouva darovací datum podpisu. Protože jde o vzájemný akt dvou stran, je vyžadován také podpis obou stran.

Jedná-li se o darovací smlouvu spojenou s nemovitosti, musí být u jednoho z výtisků podpisy úředně ověřené.

Pokud se na takovouto či podobnou operaci chystáte sami a nejste si jistí, na internetu se nachází mnoho vzorů darovací smlouvy. Nicméně jako u všeho ostatního spojeného s internetem je dobré dát si pozor na zdroje, které se tématem zabývají a jsou důvěryhodné. Vyhnete se tak případnému budoucímu sporu s právníky či soudy, pokud budou se smlouvou samotnou problémy. 

Pokud vás zajímá, jaké další podrobnosti či specifika mají být ve smlouvě, či jaká tam dle vašich potřeb chcete zanést, aby byla v souladu s právním řádem, konzultujte právníka. Jejich ceny se odlišují. Nicméně konstrukce a sepsání tohoto typu smlouvy není nijak náročný právnický akt, takže by neměl stát zase tolik.

Co se hodí vědět o darovací dani?

Darování samotné znamená, že za svůj převod nechcete nic na oplátku. Jedná se tedy o převod bezúplatný. Proces darování je v této formě upraven opět občanským zákoníkem.

Darem může být věc, právo nebo slib. Dar má formu darovací smlouvy a aby listina byla v souladu se zákonem, je žádána svobodná a také vážná vůle jak dárce k obdarování, tak i bezpodmínečné přijetí obdarovaným. Nicméně obdarovaný je ve výhodě, protože disponuje právem dar odmítnout a vrátit – a to dokonce i proti vůli dárce.

Dárce má na druhé straně právo žádat vrácení daru v momentě, kdy se k němu či jeho blízké rodině obdarovaný chová v rozporu s dobrými mravy. Takový způsob porušení je u každého případu posuzován individuálně.

Dále je možné i odvolání daru v případě, že dárce upadl ne vlastní vinou do nouze, v rámci které nemá na vlastní nutnou výživu či výživu těch osob, k nimž má ze zákona vyživovací povinnost. Zda k navrácení daru skutečně dojde, je ale na rozhodnutí soudu.

Daň z darování

Proces darování je spojen s darovací daní. Od ledna 2014 u ní nastala změna a v současnosti je tak darovací daň zahrnuta do daně z příjmu a je vyšší. Před změnou byla daň placena z hodnoty daru dle pásma zdanění od 7 do 40 procent. V případě věcí movitých a finančních mohl být dar od daně navíc osvobozen. Dnes se jedná o jednotnou sazbu 15% u osoby fyzických a 19% u právnických.

Protože je tato daň zahrnuta do daně z příjmu, je potřeba ji také tímto způsobem přiznávat. Na rozdíl od předchozího stavu, kdy jste museli přiznání podávat do jednoho měsíce od darování, dnes ho stačí podat do prvního dubna roku následujícího.

Existují dary, které jsou od povinné darovací daně stále osvobozeny. Patří sem například příbuzní v přímé řadě a manželé, příbuzní v podobné řadě (sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety, manželé dětí, rodiče manžela, manželé rodičů, děti manželé) a také osoby, které společně s dárcem žijí ve společné domácnosti déle jak jeden rok.

Darování versus dědictví

Máte-li v úmyslu odkázat něco svým příbuzným osvobozeným od darovací daně, rozvažte, zda není lepší tyto věci vyřešit už za vašeho života. Je to dobrá cesta, jak jim umožnit ušetřit. Zdarma je sice i dědická daň pro přímé příbuzné, nicméně i dědické řízení něco stojí.

Darování je tak obvykle výhodnější než vyřizování (kolikrát složité) dědických záležitostí. Pokud chcete ale v závěti myslet na přátelé a známé, je naopak výhodnější zahrnout to do závěti.

 

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články
Nej online hry
Bubble Glee online hraRise of Atlantis online hraSara Super Spa online hraMahjong Alchemy online hraPersonal Shopper 2 online hraSnail Bob 2 online hraLady Gaga Celebrity Makeover online hra