Co musí obsahovat Dohoda o provedení práce?

24.05. 2015 • Zajímavosti 3045x

Našli jste brigádu nebo jen zkoumáte inzerci na některém z pracovních portálů? S velkou pravděpodobností budete uzavírat dříve nebo později dohodu o provedení práce. Máte ponětí o tom, o co vlastně jde a jaké jsou její náležitosti? Pojďme se na ni podívat trochu blíže…

Dohoda o provedení práce – co to je?

V obecné rovině jde o formu pracovního vztahu (upraveného zákonem), který je uzavřen mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Je zvláštní v tom, že nejde o pracovní poměr jako takový – to je pracovní smlouva – a většinou se uzavírá v případě krátkodobých i delších brigád. V současné době jde o jeden z nejrozšířenějších způsobů pracovní smlouvy u všech věkových kategorií v republice. Nemusí se rozhodně jednat pouze o studenty. 

Za prvé dohoda o provedení práce (značena zkratkou DPP) se musí uzavírat písemně. U jednoho zaměstnavatele je brigádník omezen maximem 300 hodin za kalendářní rok. Na druhou stranu může ale jeden brigádník uzavřít dohodu o provedení práce s neomezeným počtem zaměstnanců, případně i s jedním opakovaně. 

Stejně jako u normální pracovní smlouvy, i v dohodě o provedení práce je obsažena minimální mzda daná zákonem. Její maximum není stanoveno. 

V případě měsíčního výdělku nižšího než 10 000 Kč neplatí ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel žádné odvody na sociální a zdravotní pojištění. 

Pokud ovšem v konkrétním měsíci pracujete na tento typ dohody, nevyděláte si víc jak 10 000 a pojištění za vás neplatí stát, musíte ho odvést sami. 

Od pracovní smlouvy se tento typ pracovního vztahu liší (kromě jiných náležitostí) tím, že neobsahuje úprava výkonu práce v pracovním vztahu (jen úpravu převedení na jinou práci).

Co musí taková dohoda obsahovat?

Jsou určité náležitosti, které dohoda o provedení práce musí splňovat – v opačném případě není platná. Patří sem v první řadě doba, na kterou se smlouva uzavírá, výše odměny a podmínky jejího poskytování (hotově, na účet, průběžně, k určitému datu apod.). Dále musí, jako každý smluvní akt zahrnující dvě strany, obsahovat specifikace zaměstnavatele i brigádníka společně s osobními údaji. Dále musí být uvedeno aspoň rámcové vymezení pracovního úkolu (například „manipulační práce ve skladu“) a případně ještě odhad celkového rozsahu práce. 

Dohoda o provedení práce není zákoníkem práce upravena stran způsobu jejího rozvázání. Obvykle je ale tento způsob smlouvy uzavírán na dobu určitou. 

Další náležitosti, které jsou ve smlouvě obsaženy, jsou na dohodě konkrétních partnerů. 

Každý brigádník by si měl každou svoji smlouvu pečlivě přečíst (ostatně jako všechny další), a zeptat se na to, co mu není jasné – případně mít vlastní čas i na konzultaci s nestrannou osobou. 

Co je nového od roku 2014

Od roku 2014 se v dohodě o provedení práce stalo několik změn – má například výhodnější pravidla zdanění.

Kromě toho je také možné zahrnout příjmy zdaněné srážkovou daní do daňového přiznání. To je výhodně pro ty, kdo měli během zadaného období jen nízké příjmy, případně pracovali jen část roku. Sraženou daň vám v takových případech finanční úřad vrátí. 

Pokud dohodu o provedení práce uzavře nezletilý, jeho rodič má právo dohodu okamžitě zrušit. To platí až do jeho šestnácti let. Důvodem může být rozpor se zájmem vzdělání, zdraví nebo vývoje dítěte. Ovšem v případě zákonných zástupců bude k tomuto kroku potřeba souhlas soudu. 

Jaké jsou rozdíly mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti?

Mezi obvyklé typ pracovních úvazků patří také dohoda o pracovní činnosti. I ta je uzavírána mezi zaměstnavatele a brigádníkem. O co v této dohodě jde?

Stejně jako v předchozím případě je i zde smlouva upravena zákoníkem práce a musí být v písemné formě. Uvádí se sjednaná práce, rozsah a doba, na kterou je dohoda uzavírána. Ta může být jak určitá, tak i neurčitá. Při výpovědí dohody o pracovní činnosti není nutné uvádět důvod.

Uzavírá se na typ práce, jejíž rozsah je maximálně polovina stanovené týdenní pracovní doby. 

Od začátku roku 2014 se peněžní odměny z dohody o pracovní činnosti daní stejně jako příjmy z pracovního poměru. Zaměstnavatel tak odvádí 15 % zálohu daně na daň z příjmu. Pokud poplatník podepsal prohlášení k dani (oblíbený růžový papír), jeho záloha je snížena a je tím daňově zvýhodněn. Takové prohlášení lze ale podepsat jen u jednoho zaměstnavatele. 

A práce na černo?

Některé brigády jsou prováděny tzv. na černo, tedy beze smlouvy. Obecně je práce na černo nejčastějším projevem šedé ekonomiky. Je pro zaměstnavatele výhodná, protože nemusí za brigádníka odvádět daně a tím pádem je ochoten mu nabídnout vyšší odměnu. Nakonec jsou proto spokojeni oba.

Je ale potřeba mít na paměti, že to není legální a v případě odhalení hrozí sankce jak zaměstnavateli, tak i brigádníkovi. Kromě toho při absenci smlouvy nemá brigádník žádnou reálnou možnost domáhat se prostředků, které mu zaměstnavatel případně nevyplatí.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články
Nej online hry
Bubble Glee online hraRise of Atlantis online hraSara Super Spa online hraMahjong Alchemy online hraSnail Bob 2 online hraPersonal Shopper 2 online hraLady Gaga Celebrity Makeover online hra